Kierowca mechanik

Symbol cyfrowy zawodu: 832201

Przedmioty przyrodnicze: Fizyka, Geografia

Czas nauki: 3 lata

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą praktyczną i teoretyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do egzaminu prawo jazdy kategorii B. Kurs ten jest częścią programu nauczania i jest bezpłatny.

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia, można będzie kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika oraz zdawania egzaminu maturalnego.