Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Przedmioty rozszerzone: Matematyka

Czas trwania nauki: 5 lat

 

Absolwent technikum informatycznego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

- wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

- projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

- programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

- projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

W trakcie nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.08.Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Zakres materiału:

   - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

   - Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

   - Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

   - Naprawa urządzeń techniki komputerowej

   - Administrowanie systemami operacyjnymi

 

EE.09.Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zakres materiału:

   - Programowanie aplikacji

   - Tworzenie i administrowanie bazami danych

   - Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

W trakcie nauki uczeń odbywa 8-tygodniową praktykę zawodową w warunkach rzeczywistych.