Projekt jest realizowany od dnia 01 listopada 2020 roku do 28 lutego 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% spośród 70 uczniów (46K, 24M) z technikum z Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez:

- realizację staży;

- zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;

- doradztwa edukacyjno – zawodowego w punkcie informacji i kariery;

- realizację kursów;

Celem głównym projektu jest doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych u 18 nauczycieli (11K, 7M) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu poprzez:

- kursy;

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu poprzez doposażenie pracowni szkolnej technikum w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego w zawodach technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

REGULAMIN PROJEKTU