SKŁAD RSU 2019/2020

oddział przy ul. Mazowieckiej

 

1.             Aleksandra Ferenc kl. III TL  przewodniczący

2.             Milena Wójcik kl. II TL                zastępca

3.             Aleksandra Ćwiek kl. III TL         skarbnik

4.             Oliwia Osińska kl. III TL

5.             Ewa Bagińska kl. III TL

6.             Jakub Tyrka kl. III TL

7.             Karolina Sitarska kl. II TL

8.             Adrianna Domańska kl. II TL

9.             Katarzyna Kuligowska kl. IV TŻ

10.      Patrycja Goliaszewska kl. III TŻ

11.      Patrycja Szymaniak kl. III TŻ

12.      Patryk Budnicki kl. III TŻ

13.      Klaudiusz Brym kl. III TŻ

14.      Jakub Dąbrowski kl. III TI

15.      Wiktor Kołakowski kl. III TI

16.      Mikołaj Motacki kl. III TI

 

Opiekun RSU – Michał Mocek