EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

12 stycznia 2021 r. - 288 uczniów przystąpiło do pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 12 kwalifikacji. Test składał się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna była prawidłowa. Na rozwiązanie testu było 60 minut. Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania. Teraz czeka naszych uczniów etap praktyczny, który potrwa do 08 lutego 2021 r. Liczymy, że wszyscy zdadzą, ale na wyniki trzeba poczekać do 31 marca 2021 r.

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo z kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu.

Kierownik Szkolenia Praktycznego- Ryszarda Przybysz