Termin wydawania świadectw, certyfikatów i dyplomów z sesji zima 2021

Przypominamy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji egzaminów z kwalifikacji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie na dzień 8 kwietnia 2021 r. I od tego dnia zapraszamy do odbioru dokumentów.

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Ryszarda Przybysz