21.06.2020r ( Poniedziałek) 

SZKOŁA – ul. SADOWA 5 ( HALA SPORTOWA)

Szczegółowe wytyczne dla zdających:

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ), oraz mają zakryte usta. i nos. 

2. Uczniowie zdający egzamin zawodowy nie powinni wnosić na teren szkoły rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

3. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  Woda podczas egzaminu powinna stać przy nodze stolika, nie na blacie.

5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły.  

6. W trakcie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę, przyłbicę. 

7. Zdający ma jednak obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie - wychodzi do toalety - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

HARMONOGRAM WEJŚĆ NA HALĘ SPORTOWĄ ul. Sadowa

21.06.2020r ( Poniedziałek) 

 

 

Wejście nr 1

Wejście nr 2

Wejście nr 3

Godz. 8.30

IIIBKM

 

 

 

 

 

 

 

Zdający egzamin o godzinie 13.00  wchodzą wejściem nr 1.

Przypominamy:  Wchodzący zachowują od siebie odstęp 1,5m. 


22.06.2020r ( WTOREK)

SZKOŁA – ul. SADOWA 5 ( HALA SPORTOWA)

Szczegółowe wytyczne dla zdających:

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ), oraz mają zakryte usta. i nos. 

2. Uczniowie zdający egzamin zawodowy nie powinni wnosić na teren szkoły rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

3. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  Woda podczas egzaminu powinna stać przy nodze stolika, nie na blacie.

5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły.  

6. W trakcie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę, przyłbicę. 

7. Zdający ma jednak obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie - wychodzi do toalety - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

HARMONOGRAM WEJŚĆ NA HALĘ SPORTOWĄ ul. Sadowa

22.06.2020r ( WTOREK)  GODZINA 10.00

 

 

Wejście nr 1

Wejście nr 2

Wejście nr 3

Godz. 9.00

IIIBKM, IIITS

IIITI, IIITR

IIITŻ, RL.03

 

 

 

 

 

Zdający egzamin o godzinie 12.00 i 14.00 wchodzą wejściem nr 1.

Przypominamy:  Wchodzący zachowują od siebie odstęp 1,5m.