Termin wydawania świadectw, certyfikatów i dyplomów z sesji lato - 2021

Przypominamy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji egzaminów z kwalifikacji czerwiec - lipiec -2021 został ustalony przez Dyrektora CKE

w Harmonogramie na dzień 31 sierpnia 2021 r. I od tego dnia zapraszamy do odbioru dokumentów.

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Ryszarda Przybysz