EGZAMIN ZAWODOWY DLA KLASY :

3 TL, 3 TL-p, 3 TE, 3 TE-P, 3 TI, 3 TI1, 3 TI1-P, 3 TI-P, 3 TR, 3 TS, 3 TS-P, 3 TŻ, 3 TŻ-P, 3 BKM, 3 BKM-P

oraz kursu kwalifikacyjnego – ROL.04, ROL.10

 W dniu 3 czerwca 2022 odbędą się egzaminy zawodowe – część pisemna na komputerze.

Szczegółowy przydział uczniów na egzamin został wysłany przez Librus.

Prosimy uczniów o stawienie się 60 minut przed wyznaczonym czasem z czarnym długopisem i dowodem osobistym.

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie - skutkuje nie uzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nie ukończeniem szkoły !!!

Kierownik Szkolenia Praktycznego