Wychowawcy klas - rok szkolny 2019/2020

I c   Pięta Jacek

I c-p   Suwińska Barbara

I km   Pięta Jacek

I km-p   Suwińska Barbara

I LOH   Sosnowska Grażyna

I LOH 1   Kasuła Beata

I LOH 1-p   Rasińska Grażyna

I LOH-p   Słomińska Wioletta

I LOM   Krynicki Tomasz

I LOM 1   Kasuła Beata

I LOM 1-p   Rasińska Grażyna

I LOM-p   Nowak Jolanta

I TE   Rutkowska-Rock Agnieszka

I TE-p   Sadowska Monika

I TI   Chachulska Bogumiła

I TI 1   Rutkowska-Rock Agnieszka

I TI 1-p   Chachulska Bogumiła

I TI-p   Bąkowska Małgorzata

I TL   Wojciechowska Anna

I TL-p   Adamkowska Dorota Barbara

I TR   Szczepkowski Paweł

I TR-p   Ciesielska-Lipka Joanna

I TS   Wenda Grzegorz

I TS-p   Ciesielska-Lipka Joanna

I TŻ   Szczepkowski Paweł

I TŻ-p   Zawiślińska Agnieszka

II bkm   Cichocki Mariusz

II LOH   Paczesna Urszula

II LOM   Majewska Małgorzata

II TE   Łyszkowska Małgorzata

II TI   Kosman Marcin

II TL   Valentić Agnieszka

II TR   Łyszkowska Małgorzata

II TS   Witkowska Małgorzata

II TŻ   Dołęga Irena

III bkm   Rykowski Sławomir

III LOH   Jaworska-Olsztyn Małgorzata

III LOM   Przybysz Ryszarda

III TE   Jaworska Justyna

III TI   Cołosiński Grzegorz

III TL   Ulatowski Tomasz

III TR   Jaworska Justyna

III TS   Socha Dorota

III TŻ   Goś-Góralczyk Katarzyna

IV TE   Olbryś Agnieszka

IV TI   Długokęcka Barbara

IV TR   Śniadowska-Jelińska Jolanta

IV TS   Kosman Renata

IV TŻ   Olbryś Agnieszka