ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„JEDEN DZIEŃ Z OBLĘŻENIA WESTERPLATTE”

ADRESACI KONKURSU:

UCZNIOWIE KLAS I – III LICEUM ORAZ KLAS I – IV TECHNIKUM, KTÓRYCH PATRONAMI SZKÓŁ SĄ OBROŃCY WESTERPLATTE

ZADANIE KONKURSOWE:

- PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE PLAKATU DOWOLNĄ TECHNIKĄ NA BLOKU TECHNICZNYM W FORMACIE A-3

- DOPUSZCZA SIĘ PRACE ZBIOROWE (MAKSYMALNIE 3 OSOBY)

SZCZEGÓŁY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ