"WALCZYLI DLA NAS, ZAWALCZMY DLA NICH" !!!

 

Pod tym hasłem młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu zaangażowała się w akcję pt. "VIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera", która miała na celu wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osób represjonowanych przez PRL. Ponadto uczestnictwo w w/w akcji miało na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz osób jej zasłużonym. 

 

Zebraliśmy w sumie 2332,82 złotych!!!

 

            Serdecznie dziękujemy:

Panu Krzysztofowi Bieńkowskiemu - Staroście Przasnyskiemu i pracownikom Starostwa;

Panu Łukaszowi Chrostowskiemu - Burmistrzowi Miasta Przasnysz

i pracownikom Urzędu Miejskiego;

Pani Grażynie Wróblewskiej - Wójt Gminy Przasnysz i pracownikom Urzędu Gminy;

Panu insp. Tomaszowi  Łysiakowi - Komendantowi Powiatowej Policji

i pracownikom Komendy; 

Panu st. bryg. mgr inż. Waldemarowi Białczakowi - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

i pracownikom Komendy;

Panu Patrykowi Spodobalskiemu - Koordynatorowi Stowarzyszenia ?Paczka dla Bohatera? na powiat Przasnysz;

Dyrekcji, nauczycielom, wolontariuszom i uczniom ZSP Przasnysz.

Walczyli dla nas (3)
Walczyli dla nas (4)
Walczyli dla nas (5)
Walczyli dla nas (6)
Walczyli dla nas (7)
Walczyli dla nas (8)
Walczyli dla nas (1)
Walczyli dla nas (2)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8