ENGLISH IS NOT AS BAD AS IT IS PAINTED !

 

Serdecznie zapraszamy na Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

 

Celem konkursu jest promowanie nauki języka angielskiego, poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, nawiązywanie współpracy ze szkołami w regionie, jak również:

·         Motywowanie uczniów do pogłębiania kompetencji językowych.

·         Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.

·         Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.

·        Stworzenie płaszczyzny do komunikacji i współpracy między uczniami i nauczycielami w regionie.

 

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu i koordynatorom Konkursu (Agnieszka Valentić, Anna Wojciechowska)w terminie do dnia 08.03.2019. Konkurs odbędzie się 14.03.2019.