Projekt unijny

Kolejne dofinansowanie w ramach projektu :Doskonalenie zawodowe uczniów.

Zespół Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu wraz z partnerem Project Hub sp. Z o.o z Poznania złożył wniosek o dofinansowanie w ramach doskonalenia zawodowego uczniów. Projekt ten przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i weryfikacji i będzie realizowany. Planowany okres realizacji projektu od: 01-06-2019 do: 30-09-2020. Koszty projektu ogółem to 977 943,75zł

Projekt skierowany jest głownie do klas o specjalnościach technik pojazdów samochodowych i branżowej szkoły kierowca mechanik.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 90% spośród 120 uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu.

Pozwoli zwiększyć ich szanse na rynku pracy m.in poprzez realizacje staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego, dodatkowych szkoleń, doradztwa edukacyjno -zawodowego (utworzenie punktu informacji i kariery), zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Doposażenie pracowni szkolnej w niezbędny sprzęt pozwoli na podniesienie jakości nauczania. W projekcie zaplanowano środki na studia podyplomowe dla nauczycieli, są też przewidziane specjalistyczne kursy zawodowe.