Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

14 marca 2019r. w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu odbył się Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla  uczniów klas VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego, poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, nawiązywanie współpracy ze szkołami w regionie, jak również:

·         Motywowanie uczniów do chęci pogłębiania kompetencji językowych.

·         Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.

·         Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.

·         Stworzenie płaszczyzny do komunikacji i współpracy między uczniami i nauczycielami w regionie.

W konkursie wzięło udział  54 uczniów reprezentujących 4 szkoły z terenu powiatu przasnyskiego.

konkurs j. angielskiego marzec 2019 010
konkurs j. angielskiego marzec 2019 013
konkurs j. angielskiego marzec 2019 023
konkurs j. angielskiego marzec 2019 033
konkurs j. angielskiego marzec 2019 036
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5