Agnieszka Borkowska laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych!!!

Z dumą pragniemy poinformować, że uczennica naszej szkoły - Agnieszka Borkowska z kl. III tż, została laureatką XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. Olimpiada odbyła się w dniach 28 – 29 maja w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uczennica przygotowywała się pod opieką pani Agnieszki Olbryś.

Nie był to przypadkowy wynik. Aby osiągnąć ten sukces Agnieszka musiała wcześniej przejść eliminacje okręgowe, które odbyły się 23 kwietnia w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Zajęła w nich 1 miejsce!!! Brawo!!!

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

dyr
dyr2
IMG_20210602_103134_1
oli
Previous Next Play Pause
1 2 3 4