SZKOLENIE KLAS MUNDUROWYCH

W dniach 20 – 24 września odbyło się szkolenie dla klas o profilu mundurowym naszej szkoły organizowane przez patronacką Jednostkę Wojskową - 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. Cały pobyt młodzieży z klas wojskowych był dokładnie zaplanowany, zgodnie z trybem żołnierskiego życia. Istota przerabianych treści programowych sprowadzała się w głównej mierze do zapoznania i nauczenia uczniów planowania, organizowania oraz realizacji szkolenia na szczeblu drużyny i plutonu. Zakres tematyczny zajęć szkoleniowych obejmował  m.in. terenoznawstwo, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ochronę przeciwchemiczną, a także musztrę zespołową. W szkoleniu wzięło udział 49 uczniów. Opiekę nad młodzieżą podczas zajęć sprawował Michał Mocek.