• Informacje dla emerytów


   • OGŁOSZENIE

     

          Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu informuje, że w związku z koniecznością podawania co roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wysokości emerytur/rent byłych nauczycieli, do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następny rok, należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku  wypełnić oświadczenie o wysokości emerytury (brutto) na podstawie ostatniej decyzji ZUS o waloryzacji i dostarczyć do administracji szkoły.

          Nie dostarczenie w/w oświadczenia skutkować będzie zaniechaniem dokonania odpisów na fundusz i w konsekwencji pozbawi byłych nauczycieli możliwości korzystania ze środków ZFŚS.

     

    Druk oświadczenia w załączeniu -  DRUK

     

     

     

    Serdecznie zapraszamy  

     

    grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi,  

    emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły  

    na Dzień Nauczyciela.   

     

     Uroczystość odbędzie się 13 października 2023 r. o godzinie 18.00  

    w Restauracji „Brzozowy Zakątek” ul. Targowa 5 w Przasnyszu.  

      

    Dyrekcja ZSP  

      

     

     

    Zapisy do 09.10.2023 u Pani Agnieszki Przybylskiej.  

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych