• Aktywność badawczą z PO WEREM rozwijamy na Litwę się wybieramy

   • 23.03.2023 13:42
   • Wszystkich uczniów Technikum Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu zapraszamy do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pt. „Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej kluczem do kształtowania postaw proekologicznych, przedsiębiorczych oraz rozwoju umiejętności miękkich”. (Research activity of students in geographical education as a key to shaping proecological, entrepreneurial attitudes and the development of soft skills.)

    Głównym celem projektu jest wzmocnienie wybranych kompetencji kluczowych m.in.: kompetencji osobistych, w zakresie wielojęzyczności, nauk przyrodniczych czy też przedsiębiorczości, zwiększających szansę młodego człowieka na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

    Grupą docelową projektu jest 30 uczniów klas technikum uczęszczających do Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

     Termin realizacji projektu od 08.05.2023 r. do 17.05.2023 r.

    Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowawczych zajęciach językowych, pedagogiczno-kulturowych oraz z zakresu technologii informacyjnych. Warsztaty te mają na celu przygotowanie ich do udziału w projekcie poprzez zwiększenie poziomu biegłości językowej, zdobycie wiedzy dotyczącej miejsca realizacji mobilności, poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, jak również trening umiejętności interpersonalnych.

    Praca nad projektem w międzynarodowym zespole to świetna forma nauki jak również niezwykłe i bardzo wzbogacające doświadczenie, które z pewnością przyczyni się do zdobycia kwalifikacji umożliwiających lepszy start na rynku pracy.

     

    Szczegółowe informacje uzyskasz u nauczycieli odpowiedzialnych za projekt.

      Zespół ds. koordynacji działań dotyczących projektu:

    Justyna Jaworska, Agnieszka Valentić – Szukała, Urszula Milewska, Dorota Socha, Anna Domańska, Michał Mocek

    Czekamy na Ciebie!

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych