• „My z niego wszyscy” – relacja z konkursu recytatorskiego

     • Nowa galeria „My z niego wszyscy” – relacja z konkursu recytatorskiego została dodana do albumu fotograficznego

      9 listopada bieżącego roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej „My z niego wszyscy”. 

       Młodzież   naszej szkoły tj. Alicja Dobrowolska, kl. III LOM i Wiktoria Wdowińska, kl. IV LOHp pod kierunkiem pani Magdaleny Morawskiej oraz Mariusz Żmijewski, kl. IV TL i Oskar Marcin Berezowski, kl. IV Ti pod kierunkiem pani Beaty Kasuły przystąpili  do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Romantycznej „My z niego wszyscy”. Patronat nad nim objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

      Celem konkursu jest popularyzowanie poezji romantycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli Adama Mickiewicza w ukształtowaniu polskiego romantyzmu, a także rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży – informują organizatorzy.

       W jury konkursowym zasiadała Magdalena Biernacka, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM, dr Marcin Lutomierski z Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Anna Chodkowska, doradca metodyczny w zakresie języka polskiego MSCDN Wydział w Ciechanowie oraz Aldona Łyszkowska, kustosz, kierownik Działu Wydawnictw, Edukacji i Promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

      Poziom konkursu był bardzo wysoki . To właśnie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  mają szansę występu najlepsi z najlepszych. Na scenie  pojawiało się 24  wykonawców.-recytatorów, pasjonatów pięknego, wyrazistego słowa.. Nic dziwnego, że potraktowali ten występ jako wydarzenie, coś szczególnego i zachowują w pamięci.  Drugą nagrodę Jury przyznało OSKAROWI MARCINOWI BEREZOWSKIEMU za interpretację utworu Adama Mickiewicza ,,Romantyczność".

      Jesteśmy bardzo dumni z naszego ucznia.

      Oskar wraz z opiekunem, panią Beatą Kasułą zostali zaproszeni przez dyrekcję Muzeum  na konferencję „Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”, która odbędzie się 30 listopada br. w muzealnej Oranżerii. 

       

      Tekst: Beata Kasuła

      Foto: Magdalena Morawska

     • Rozśpiewani sucharszczycy!!!

     • Narodowe Święto Niepodległości od zawsze jest obchodzone w naszej szkole w sposób bardzo uroczysty. Nie inaczej było również z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie dzień ten jest również poświęcony Patronowi ZSP w Przasnyszu – mjr. Henrykowi Sucharskiemu. Z tej okazji przybliżono jego życiorys oraz dokonano ślubowania uczniów klas pierwszych.

      Wyjątkowość przebiegu uroczystości zawdzięcza urozmaiconemu programowi jaki został zaprezentowany zebranej publiczności. Oprócz części artystycznej przygotowanej specjalnie przez naszych nauczycieli i uczniów na tę okoliczność mieliśmy również wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Sława Tobie Polsko – Ojczyzno Moja”. Zarówno uczniowie ZSP jak i laureaci konkursu mieli przygotowany bogaty repertuar pieśni patriotycznych. Dzięki temu mieliśmy możliwość wysłuchania wielu wzruszających utworów. Poziom wykonania był niezwykle wysoki. Do śpiewania niektórych piosenek dołączała również publiczność. Wszyscy wykonawcy byli nagradzani gromkimi brawami.

       

      Konkurs pieśni patriotycznych skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu przasnyskiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem wicedyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu Rafała Witkowskiego wyłoniła laureatów w trzech kategoriach:

       

      Klasy 1-3

      1 miejsce: Kalina Sobolewska, kl. 2, Szkoła Podstawowa w Chorzelach

      2 miejsce: Wiktoria Osowska, kl.1, Szkoła Podstawowa w Chorzelach

      3 miejsce: ex aequo: Eryk Borkowski, kl.1, Szkoła Podstawowa w Chorzelach i Kornelia Zakrzewska, kl.3, Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych

       

      Klasy 4-8

      1 miejsce: Wiktoria Łada, kl. 6, Szkoła Podstawowa Czernice Borowe

      2 miejsce: ex aequo: Weronika Jeziorek, kl.6, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach i Sandra Śliwkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu

      3 miejsce: ex aequo: Oliwia Delowicz, kl. 4, Szkoła Podstawowa w Chorzelach i zespół ze Szkoły Podstawowej w Seborach w składzie: Nadia Próchnicka, Błażej Roman, Gracjan Romanowski, Szymon Kobyliński. Julia Kordek

       

      Szkoły Średnie:

      1 miejsce: Karina Miś, kl. 3 LO im. KEN w Przasnyszu

      2 miejsce: Gabriela Borkowska, kl. 2 LO im. KEN w Przasnyszu

      3 miejsce: Nie przyznano że względów formalnych

      Nagrody laureatom wręczali zaproszeni goście: starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego
      im. płk. dypl. Adama Ignacego Koca płk dypl. Bogusław Postek, wicedyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu Rafał Witkowski oraz dyrektor ZSP w Przasnyszu Paweł Szczepkowski.

      Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

       

      Tekst: Michał Mocek, Bogusław Brykała

      Foto: Katarzyna Trzcińska, kl. 4 TL, Brajan Kolasiński, kl. 2 TŻ

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
    • +48 29 752 23 00
    • Mazowiecka 25

     06-300 Przasnysz Przasnysz
     Poland
    • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa
     +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY
     +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA
     +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
     +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY
     +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
  • Galeria zdjęć

    brak danych