• Zebrania z rodzicami

     • W dniach  31 maja i 1 czerwca 2023 o godz. 16:30 oraz 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów.

       

      31 maja 2023 godzina 16:30

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31     1 LOH1  p. Ewa Olkowska

      32     1 OPW  p. Tomasz Krynicki

      51     1 m  p. Joanna Skowrońska

      123   2 TL  p. Bogusław Brykała

      126   1 LOM  p. Marcin Kosman

      130   1 TL  p. Katarzyna Goś-Góralczyk

      131   1 Ti  p. Małgorzata Witkowska

      101   1 c  p. Grażyna Sosnowska

      102   1 LOH  p. Agnieszka Valentić-Szukała

      105   1 Ti1, 1 TS  p. Urszula Milewska

      107   1 LOK  p. Monika Sadowska

      108   1 TL1, 1TE  p. Grażyna Karwacka

      109   1 TŻ  p. Irena Dołęga

       

      31 maja 2023 godzina 17:30

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31     2 Ti  p. Dorota Socha

      32     4 Tip  p. Małgorzata Bąkowska

      51     2 OPW  p. Małgorzata Majewska

      123   2c, 2m  p. Mariusz Cichocki

      126   3c, 3m  p. Sławomir Rykowski

      130   2 LOH, 2 LOM  p. Magdalena Prekiel

      131   3 LOH  p. Renata Kosman

      101   3 TS  p. Marta Łada

      102   3 TL  p. Agnieszka Sitarska

      105   3 OPW  p. Michał Wyrzykowski

      107   3 TŻ p. Agnieszka Olbryś

      109   3 TL1  p. Anna Kamińska

       

      1 czerwca 2023 godzina 16:30

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31     1 TR  p. Beata Kasuła

      32     2 TR, 2 TŻ  p. Justyna Jaworska

      51     4 TEp, 4 TŻp  p. Agnieszka Zawiślińska

      123   3 Tlot  p. Magdalena Morawska

      126   2 TS  p. Grzegorz Cołosiński

      129   4 TRp, 4 TSp  p. Joanna Ciesielska-Lipka

      130   4 TLp  p. Dorota Adamkowska

      131   3 TR  p. Dorota Szmalc

      101   3 Ti  p. Małgorzata Jaworska-Olsztyn

      102   3 LOH1, 3 LOM1  p. Anna Domańska


     • Kujawy 25-26.05.2023

     • Nowa galeria Kujawy 25-26.05.2023 została dodana do albumu fotograficznego

      W dniach 25-26 maja 2023 grupa młodzieży z naszego LO wybrała się na wycieczkę na Kujawy. Wyjazd był zrealizowany z dofinansowaniem Ministra Edukacji i Nauki z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę. Celem wycieczki było wsparcie procesu edukacyjnego uczniów poprzez poznanie miejsc ciekawych pod względem historycznym, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego i polskiej kultury, a także integracja młodzieży z różnych zespołów klasowych. 

      Pierwszego dnia młodzież wraz z opiekunami: Joanną Ciesielska-Lipką, Małgorzatą Jaworską-Olsztyn, Michałem Wyrzykowskim i Tomaszem Wójcikiem dotarła do Torunia. Zwiedzanie zaczęliśmy od niezwykłej atrakcji turystycznej – Niewidzialnego Domu. Jest to miejsce, które pokazuje świat wyłączając zmysł wzroku, gdzie połączono zabawę z niezwykle potrzebna lekcją na temat funkcjonowania osób niewidomych. Następnie wraz z przewodnikiem ruszyliśmy na spacer po Starym Mieście, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. co sprawiło, że zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nie może być mowy o Toruniu bez Mikołaja Kopernika… dlatego odwiedziliśmy jego dom, gdzie mieści się muzeum prezentujące sylwetkę wielkiego astronoma i jego dokonania. Dzień zakończyliśmy relaksując się grą w kręgle. 

      Drugiego dnia ruszyliśmy do Bydgoszczy, która jest malowniczo położona nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim. Spacerując uliczkami starego miasta podziwialiśmy piękne widoki. Zwiedziliśmy Wyspę Młyńską, Barkę Lemara oraz Młyn Rothera z pięknym widokiem na miasto. Następnie udaliśmy się do Exploseum, które jest unikalnym na skalę światową przykładem architektury przemysłowej zachowanej w praktycznie niezmienionym kształcie od czasów II Wojny Światowej. Kompleks zawiera autentyczny ciąg technologiczny, stanowiący dawną linię strefy produkcji nitrogliceryny. Dzień drugi i naszą wycieczkę zakończyliśmy w Ciechocinku, które jest największym nizinnym uzdrowiskiem w Polsce znanym ze swoich tężni.  

      Nasz wyjazd połączył w sobie elementy nauki, rozrywki i przygody. Dał uczniom szansę wyrobienia nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego, a jednocześnie przeżywania pozytywnych uczuć – radości i satysfakcji. 

      Był to pierwszy wyjazd z serii wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”. Kolejne wyjazdy już wkrótce.  

      Program „Poznaj Polskę” jest wsparciem dla  organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 

     • „STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ”  ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANI NA PROJEKT. LINK PONIŻEJ!!! 

     • „STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ” 

      ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANI NA PROJEKT. LINK PONIŻEJ!!! 

      GŁOSOWANIE 

       

      Projekt ten to szeroki pakiet wsparcia, począwszy od zajęć profilaktycznych dla młodzieży podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, po wyjazdy na basen jako antidotum na deficyt przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz deficyt ruchu. 

      Działania zaplanowane w ramach naszego projektu odpowiadają na potrzeby młodzieży, które zaobserwowaliśmy podczas ostatnich lat. Wielu nastolatków uczących się w naszych szkołach, deklaruje, że często jest smutnych i przygnębionych, oceniając przy tym swój stan zdrowia jako kiepski i gorszy niż dwa lata temu. Fobie szkolne, objawy depresji, trudności z nauką i komunikacją z innymi ludźmi, to problemy który pogłębiają się z roku na rok. Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi, których zdrowie psychiczne pogarsza się coraz szybciej i wyraźniej. Rosnąca liczba samobójstw jest wprost proporcjonalną do wydłużających się kolejek, w których ustawiają się młodzi pacjenci cierpiący z powodu zaburzeń psychicznych. Decyzje o odebraniu sobie życia młodzi często podejmują ponieważ brakuje im nt. wiedzy, sami mierzą się ze swoimi trudnościami a otoczenie lekceważy i stygmatyzuje. Deficyt bezpośrednich, przyjacielskich, wolnych od presji, współzawodnictwa i ryzyka hejtu, kontaktów z rówieśnikami oraz deficyt ruchu to jedna z przyczyn tego dramatycznego zjawiska jakim jest depresja. Młodzież dziś ma znacznie mniej relacji społecznych niż w latach 90, czy wcześniej. A te , które ma są płytsze niż te sprzed lat. Młodzież do późnej nocy jest podłączona do sieci, sprawdzając pocztę , komunikatory…mają iluzję bycia w grupie, a summa summarum są samotni. Dlatego też, bardzo ważne jest głośne mówienie o tym , czym jest depresja , do czego prowadzi, jeśli jest nieleczona, co to jest kryzys psychiczny, jak z niego wyjść, na czym polega istota samookaleczania się i jak nie dopuścić do tych autodestrukcyjnych zachowań, a przede wszystkim o tym , że myśli samobójcze to nie jest norma. To ważny element profilaktyki depresji. Głównym celem programu jest zorganizowanie warsztatów, które przybliżą uczniom ich własne emocje, uczucia, zachowania, ułatwią ich zrozumienie i wyklarują i niezaspokojone potrzeby. Wiedzę , którą zdobędą pomoże im w radzeniu sobie ze sobą, pomoże dostrzec moment w którym warto poprosić o pomoc lub tej pomocy komuś udzielić, wzmocni ich wiarę we własną sprawczość. Podczas warsztatów oraz wyjazdów na basen, nauczą się jak dbać o zdrowie psychiczne, jak odreagowywać stres poprzez rekreacje, ruch, czy utrzymywanie harmonijnych więzi z ludźmi. 

     • Mamy TO!!!! Nasza szkoła z dofinansowaniem Ministra Edukacji i Nauki z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”!!!

     • „Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nasza szkoła złożyła wnioski dla klas liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia i wszystkie przeszły pozytywną weryfikację!!!

      Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

      W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

      • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
      • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
      • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

      Pierwszy wyjazd odbędzie się już 25-26 maja 2023 i młodzież zwiedzi Kujawy. Kolejny wyjazd to Wielkopolska.

      Czekajcie na fotorelację J

      Mamy nadzieję, że wycieczki będą udane, uczniowie poznają wiele interesujących miejsc, ale przede wszystkim będą mogli wspólnie spędzić czas.

     • Praktyki zawodowe lotników w Krośnie

     • Nowa galeria Praktyki zawodowe lotników w Krośnie została dodana do albumu fotograficznego

      W dniach od 8 maja do 2 czerwca uczniowie technikum o profilu mechanik lotniczy biorą udział w  4-tygodniowych praktykach zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.03 - wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.
      Praktyki odbywają się na terenie Aeroklubu Podkarpackiego - Szkoła Lotnicza w Krośnie. Obecnie trwa drugi tydzień praktyk. W czasie praktyk uczniowie zapoznają się między innymi z obsługą techniczną statków powietrznych, sprzętem lotniskowo-hangarowym używanym do obsługi statku powietrznego, narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w obsłudze statków powietrznych.
     • Konkurs z okazji Jubileuszu 100-lecia obecności Zgromadzenia Ojców Pasjonistów w Polsce

     • "7 czerwca 1923 roku do Polski udają się dwaj Polacy, którzy we Włoszech wstąpili do pasjonistów: o. Juliusz i br. Kazimierz Staszewski oraz o. Bartłomiej Rapetti i o. Pius Falco – Włosi, a także Hiszpan o. Tyburcjusz Menica, który reprezentował Przełożonego Generalnego. Spośród wielu propozycji, jakie zostały przedstawione władzom zakonnym w Rzymie, zdecydowano się na prawie kompletnie zrujnowany klasztor pobernardyński w Przasnyszu. Bp. Płockiemu, Antoniemu Nowowiejskiemu zależało na dźwignięciu z ruiny sanktuarium ufundowanego przez Pawła Kostkę – brata św. Stanisława, nalegał więc na zgromadzenie, aby to właśnie tu założono pierwszą placówkę pasjonistów w Polsce." (źródło (passio.info. pl)

       

      W związku z tym szczególnym jubileuszem, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

      Katecheci ZSP

      Regulamin konkursu

     • Informacja dla maturzystów

     • Maturzyści będą wpuszczani na sale egzaminacyjne o godzinie 8:00.

      Prosimy o punktualne przybycie.

      - każdy zdający posiada dokument tożsamości ze zdjęciem, własną małą butelkę wody, którą stawia przy nodze stolika, długopis/pióro z czarnym tuszem (atramentem);

      - na każdym egzaminie obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ wnoszenia urządzeń elektronicznych

     • „English gives the power”

     • Flaga Anglii - Zdjęcia i ilustracje - iStock

       

      „English gives the power”

       

      Pod takim hasłem 17 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego
      w Przasnyszu odbyła się V już edycja konkursu języka angielskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w powiecie przasnyskim. Celem konkursu, oprócz promocji Zespołu Szkół Powiatowych, było motywowanie do nauki języka angielskiego, poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz współpraca ze szkołami w regionie. W konkursie wzięło udział 68 uczniów reprezentujących
      3 szkoły z powiatu przasnyskiego.

      Laureatami konkursu zostali:

      • Michalska Weronika (SP nr 1 w Przasnyszu) – I miejsce
      • Ruszczyński Bartosz (SP nr 1 w Przasnyszu) – II miejsce
      • Dybkowska Amelia (SP nr 3 w Przasnyszu) – III miejsce

      Główną nagrodą w konkursie był kurs języka obcego w Szkole Językowej InterClass. Zwycięzcy
      i wyróżnione osoby otrzymały również dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych do zrealizowania w sklepach Media Expert, Empik oraz Rossmann: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł. Dodatkowo, szkoła językowa InterClass ufundowała  atrakcyjne nagrody w postaci semestru kursu języka angielskiego (II miejsce) oraz zniżki 25% na kurs języka angielskiego (III miejsce). Możliwość nauki w szkole z pewnością podniesie i tak już wysokie kompetencje językowe zwycięzców. Rozdanie nagród nastąpiło 28.04.2023 w Zespole Szkół Powiatowych.

      Fundatorami nagród byli: Magdalena Szemplińska (dyrektor Szkoły Językowej InterClass) oraz dyrektor ZSP w Przasnyszu Paweł Stanisław Szczepkowski, który wraz z Radą Rodziców ufundował karty podarunkowe. Dziękujemy sponsorom za okazaną życzliwość i wsparcie naszej inicjatywy.

      Organizatorkami wydarzenia były nauczycielki ZSP – Agnieszka Valentić-Szukała, Anna Wojciechowska i Magdalena Prekiel.

      Dziękujemy nauczycielom ze szkół podstawowych za rozpropagowanie konkursu wśród swoich uczniów oraz przygotowanie ich do wzięcia w nim udziału. Młodzieży natomiast gratulujemy świetnych wyników i życzymy powodzenia na egzaminach. Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu w Zespole Szkół Powiatowych!

     • Wycieczka do Torunia

     • 20 kwietnia odbyła się wycieczka do Torunia.

      Uczniowie klas I LOK i II TI zwiedzali Niewidzialny Dom, spacerowali po Starówce z przewodnikiem oraz brali udział w warsztatach wypieku pierników toruńskich.

      Opiekunami wycieczki byly Monika Sadowska, Dorota Socha i Małgorzata Bąkowska.

     • Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu na stażu w Grecji

     • Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, zajęcia praktyczne, ale też zwiedzanie, poznawanie kultury i obyczajów. To wszystko mają okazję przeżyć uczniowie z klas technikum logistycznego i technikum informatycznego Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego, którzy od 17 kwietnia przebywają na stażu zawodowym w Grecji.

      To już jedenasty wyjazd uczniów z technikum do krajów Unii Europejskiej. Od 2008 roku udało się odwiedzić Hiszpanię, Włochy, Niemcy oraz Grecję.
      Podczas obecnego wyjazdu, który będzie trwał od 17.04 do 28.04 br. uczestnicy – uczniowie i uczennice klas trzecich i czwartych technikum logistycznego i technikum informatycznego – będą spędzali czas w malowniczej miejscowości Leptokaria nad Morzem Egejskim u stóp masywu Olimp (Riviera Olimpijska). Program stażu przewiduje wizyty w  firmach w celu poznania specyfiki ich pracy i organizacji. Opiekujące się przasnyską młodzieżą greckie centrum staży zawodowych, reprezentowane przez pana Adonisa Karatziosa (Karatzios-Ferfelis Antonios-Karatziou-Ferfeli Kyriki O.E Center for Vocational Training), zadbało także o bogatą ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych podczas pobytu m.in. rejs na wyspę Skiathos (znaną z filmu „Mamma Mia”), zwiedzanie masywów górskich Meteory i Olimp, wycieczka do miasta Saloniki, korzystanie z plaży i basenów.
      Staż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ .

     • Zmiana planu

     • Od 01.05.2023 następuje zmiana planu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją.

      Obecny plan jest również dostępny po wybraniu odpowiedniej wersji (widok na załączonym obrazie).

     • Wyjazd na nagranie programu telewizyjnego "Tak to leciało"

     • Nowa galeria Wyjazd na nagranie programu telewizyjnego "Tak to leciało" została dodana do albumu fotograficznego

      20 kwietnia 2023 r. klasy: I TE, I TL 1 i II OPW udały się na nagranie programu telewizyjnego "Tak to leciało".

      Celem wycieczki było kształtowanie kompetencji audiowizualnych oraz przygotowanie młodych ludzi do obiektywnego odbioru mediów XXI wieku.

      Nagranie miało miejsce w Studio ATM mieszczącym się przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie.

      Sesja nagraniowa trwała ponad 9 godzin (trzy odcinki) a jej efekty można będzie wkrótce podziwiać w TVP2.

      Show prowadził idealnie zgrany duet małżeński i sceniczny, czyli charyzmatyczni i niezrównani Sławomir i Kajra.

      W najbardziej rozśpiewanym teleturnieju na świecie emocje sięgały zenitu, a na najlepszych graczy czekały atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna 100 tysięcy złotych. Uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić luki w tekście popularnych polskich przebojów, a wszystko to w myśl zasady im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz. Zawodnikom akompaniował zespół muzyczny Marcina Urbana. 

      Młodzież naszej szkoły miała okazję poznać pracę w telewizji od kuchni, zrobić sobie zdjęcia  z gwiazdami oraz przeżyć niezapomniane w chwile na widowni.

      Opiekunami wycieczki były: Grażyna Karwacka, Małgorzata Majewska, Małgorzata Jaworska – Olsztyn oraz Wioletta Słomińska.

    • Projekt POWER
     • Projekt POWER

     • Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej kluczem do kształtowania postaw proekologicznych, przedsiębiorczych oraz rozwoju umiejętności miękkich

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych