• Informacja dla emerytowanych nauczycieli

     •       Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu informuje, że w związku z koniecznością podawania co roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wysokości emerytur/rent byłych nauczycieli, do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następny rok, należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku  wypełnić oświadczenie o wysokości emerytury (brutto) na podstawie ostatniej decyzji ZUS o waloryzacji i dostarczyć do administracji szkoły.

            Nie dostarczenie w/w oświadczenia skutkować będzie zaniechaniem dokonania odpisów na fundusz i w konsekwencji pozbawi byłych nauczycieli możliwości korzystania ze środków ZFŚS.

       

      Druk oświadczenia w załączeniu -  DRUK (zakładka dla emerytów)

       

     • Kaszuby 11-12.09.2023

     • Nowa galeria Kaszuby 11-12.09.2023 została dodana do albumu fotograficznego

       

      W dniach 11-12 września 2023 grupa młodzieży z naszego technikum wybrała się na wycieczkę na Kaszuby. Wyjazd był zrealizowany z dofinansowaniem Ministra Edukacji i Nauki z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę. Celem wycieczki było wsparcie procesu edukacyjnego uczniów poprzez poznanie miejsc ciekawych pod względem historycznym, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego i polskiej kultury, a także integracja młodzieży z różnych zespołów klasowych. 

      Pierwszego dnia młodzież wraz z opiekunami: Joanną Ciesielska-Lipką, Justyną Jaworską, Michałem Mockiem i Grzegorzem Cołosińskim dotarła do Szymbarka. Głównym punktem programu tego dnia była wizyta w Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Było to miejsce magiczne i nietuzinkowe, położone w samym centrum Kaszub, u stóp najwyższego wzniesienia na Pomorzu – góry Wieżycy. W towarzystwie przewodnika zwiedziliśmy i zobaczyliśmy unikalne w skali świata obiekty, a były to: Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomorski”, Największy Koncertujący Fortepian Świata czy w końcu Dom do Góry Nogami. Nie zabrakło też rozrywki czyli ZOO Egzotyczne Kaszuby, gdzie mogliśmy spotkać wiele egzotycznych gatunków zwierząt. 

      Drugi dzień zaczęliśmy od Kartuz, gdzie w Muzeum Kaszubskim obejrzeliśmy eksponaty związane z dawnym życiem i pracą Kaszubów, ich tradycją i kulturą. Następnie udaliśmy się do Gdańska, które jest największym pod względem powierzchni miastem w Polsce. To właśnie tu zobaczyliśmy zabytek techniki okrętowej SS Sołdek, wraz z przewodnikiem pospacerowaliśmy po historycznej części miasta oraz doświadczyliśmy uroków miasta z „dreszczykiem” wybierając się na przejażdżkę ogromnym kołem widokowym AmberSky. Dzień zakończyliśmy płynąc statkiem wzdłuż Nabrzeża Przemysłowego na Westerplatte.  

      Był to trzeci wyjazd z serii wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”. Kolejne wyjazdy już wkrótce.  

      Program „Poznaj Polskę” jest wsparciem dla  organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 

     • Zebrania z rodzicami

     • W dniach  7 i 8 września 2023r. o godz 16:30 oraz 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów.

      07.09.2023 Godzina 16:30        

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31       4 Ti / M.Jaworska-Olsztyn

      32       5 Tip / M.Bąkowska

      51       1 Ti / R.Wróbel

      123     1 TR / M.Kołakowski

      126     1c, 1m / J.Pięta

      129     2 TŻ/ I.Dołęga

      130     1 LOH / E.Zawieska

      131     1 LOK/ A.Adamczyk

      101     1 TS / B.Chachulska

      102     1 TŻ / A.Wojciechowska

      105     1 LOH1/ S.Grabowska

      107     1 TL / A.Olbryś

      108     2 c / G.Sosnowska

      109     2 m/ J.Skowrońska

      73       4 TL1, 4 TŻ / A.Kamińska

       

      07.09.2023 Godzina 17:30        

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31      2 TR / B.Kasuła

      32      2 OPW / T.Krynicki

      51      2 TL/ K.Goś-Góralczyk

      123    2 LOH/ A Valentić-Szukała

      126    1 OPW1 / E.Gołębiowska

      129    5 Trp, 5 Tsp / J.Ciesielska-Lipka

      130    5 TLp / D.Adamkowska

      131    1 OPW / W.Słomińska

      101    2 LOK / M.Sadowska

      102    2 LOH1/ E.Olkowska

      105    2 Ti1, 2TS / U.Milewska

      107    2 Ti/ M.Witkowska

      108    2 TL1, 2Te/ G.Karwacka

      109    4 TLot/ M.Morawska

                 

      08.09.2023 Godzina 16:30        

      SALA   KLASA/ WYCHOWAWCA

      31      3 Ti/ D.Socha

      32      3 TR, 3TŻ/ J.Jaworska

      51      5 Tep, 5 Tżp / A.Zawiślińska

      123    3 TL/ B.Brykała

      126    3 LOH, 3 LOM / M.Prekiel

      129    2 LOM / M.Kosman

      130    4 TR / D.Szmalc

      131    4 LOH / R.Kosman

      101    3 TS/ G.Cołosiński

      102    4 TL/ A.Sitarska

      105    4 OPW / M.Wyrzykowski

      107    3 OPW/ M.Majewska

      108    4 TS/ M.Łada

      109    4 LOH1, 4LOM1/ A.Domańska

      73      3 c, 3 m / M.Cichocki                   

     • Podsumowanie egzaminów zawodowych - sesja lato 2023

     • 02 czerwca 2023 r. - 149 uczniów przystąpiło do egzaminu zawodowego z części pisemnej  z 9 kwalifikacji. Test składał się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎była prawidłowa. Na rozwiązanie testu było 60 minut. 
      Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania. Następnie  uczniowie przystąpili do  etapu praktycznego, który trwał  do 18 czerwca 2023 r,. 

       Liczymy, że wszyscy zdadzą, ale na wyniki trzeba poczekać do 31 sierpnia 2023 r. 

       Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe do wykonywania zawodu. 

       

       Kierownik Kształcenia Praktycznego  

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25

    06-300 Przasnysz Przasnysz
    Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa
    +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY
    +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA
    +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
    +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY
    +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych